Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej Przykładowej Instytucji: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Przykładową Instytucją i jej komórkami organizacyjnymi.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą

Przykładowa Instytucja Naszym Mieście jest jednostką organizacyjną gminy, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Biuro MOSiR Kostrzyn nad Odrą jest czynne od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:00